Sino ang Pinakamalapit na Mga Kaibigan ni Abraham Lincoln?

Si Abraham Lincoln, ang ika-16 na Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika, ay isang matagumpay na estadista at politiko na madalas na kredito na pinapanatili

Saan Lumaki si Abraham Lincoln?

Bago siya ang ika-16 na Pangulo ng Estados Unidos, si Abraham Lincoln (1809-1865) ay nagmula sa mapagpakumbabang simula, at lumaki sa isang log cabin na may isa lamang