Saan Lumaki si Booker T. Washington?

Si Booker T. Washington ang nangungunang boses ng mga dating alipin at ang kanilang mga inapo pagkatapos ng pagtanggal ng pagka-alipin noong 1865. Saan siya lumaki?