Ilan ang Mga Kastilyo Ang Pagmamay-ari ng Royal Family?

Ang British Royal Family ay isa sa pinaka respetado at minamahal na pamilya sa buong mundo. Binubuo ang Queen Elizabeth II at ang kanyang malapit na ugnayan,