Anong Mga Wika ang Sinasalita ni Condoleezza Rice?

Si Condoleezza Rice ay isang Amerikanong politiko na naglingkod bilang Kalihim ng Estado kay Pangulong George W. Bush mula 2005-2009. Nakuha niya ang kanyang degree sa International