Anong Relihiyon Si Dave Ramsey? Siya ba ay Kristiyano?

Si Dave Ramsey ay isang kilalang may akda, negosyante, at personalidad sa media, ngunit siya ba ay relihiyoso?