Nauugnay ba sina Douglas Brinkley at David Brinkley?

Si Douglas Brinkley at David Brinkley ay pinaghiwalay ng higit sa apatnapung taon, ngunit magkaugnay ba sila sa anumang paraan?