Bakit Ang Mga Nagtatag na Ama Ay Lumikha ng Electoral College?

Sa mga hindi nabaligtad sa madalas na nakakagulat na mga kumplikado ng politika ng Estados Unidos, ang konsepto ng Electoral College ay marahil kasing mahirap intindihin bilang ang papel.