Bakit Sikat si Frederick Douglass?

Si Frederick Douglass ay isinilang sa pagka-alipin sa Maryland noong 1818, ngunit bakit siya sikat?