Si Gary Sinise ba sa Militar?

Si Gary Sinise ay isang paboritong industriya ng pelikula, na kumikilos mula pa noong unang pitumpu't pitong taon, ngunit nasa militar ba siya?