Ano ang Huling Salita ni Harriet Tubman?

Si Harriet Tubman ay isang aktibistang pampulitika ng Amerika at abolitionist na nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan ng Amerika at Digmaang Sibil. Sa kanyang buhay, siya

Saan Lumaki si Harriet Tubman?

Si Harriet Tubman ay marahil ang pinakatanyag na miyembro ng riles ng tren sa ilalim ng lupa, ngunit ang kanyang buhay ay hindi nagsimula bilang isang malayang babae.