Si Irwin Winkler ay Kaugnay kay Henry Winkler?

Sina Irwin at Henry Winkler ay nagbabahagi ng maraming pagkakatulad at kahit na ipinanganak sa iisang lungsod, kapwa sila kasali sa showbiz entertainment at medyo kilalang-kilala