Bakit Sikat ang Jackson Pollock?

Ang Amerikanong pintor na si Jackson Pollock ay kilala sa maraming taon pagkamatay niya. Ngunit ano ang naging kaakit-akit sa kanyang trabaho?