Si Jacob Sartorius ba ang Sumulat ng Sariling Kanta?

Mula sa kanyang pagsisimula sa Vine at TikTok, si Jacob Sartorius ay naging isa sa pinakatanyag na mga mang-aawit ng teenage sa buong mundo. Sumusulat ba si Sartorius ng kanyang sariling mga kanta?

Pinagtibay ba si Jacob Sartorius?

Ang mga magulang ba ng TikToker at pagkatao sa internet na si Jacob Sartorius ang kanyang mga magulang sa pagsilang?