Paano Kumita ang Jerry Jones?

Si Jerry Jones ay tinatayang nagkakahalaga ng higit sa $ 8 bilyon. Paano niya natipon ang kanyang kayamanan?