Political Party ni Jim Walton: Republican o Democrat?

Si Jim C. Walton ay tagapagmana ng Walmart fortune. Siya rin ay CEO at chairman ng Arvest Bank, pati na rin ang chairman ng The Community Publishers, Inc.

Si Jim Walton ba ay Ginawang Sarili?

Hanggang sa 2020, si Jim Walton ay nagkakahalaga ng higit sa animnapung bilyong dolyar, ngunit iyon ba ay isang sariling-yaman?