Ano ang Huling Salita ni John Wayne Gacy?

Mula sa sinabi ng maliit na 'mama' o 'dada' hanggang sa pagbigkas ng mga liriko sa aming mga paboritong kanta, tayong mga tao ay tila nahuhumaling sa mga salita. Mga unang salita