Paano Nagkita sina Katie Lee at Billy Joel?

Nang ikasal si Billy Joel sa chef na si Katie Lee noong 2004, magiging ikatlong asawa niya ito. Ang kanilang pag-iibigan ay isang bagay sa isang ipoipo, ngunit paano sila nagkita?