Si Lacey Evans Ay Sa Militar?

Alam nating lahat sa kanya bilang isang superstar ng WWE na mabilis na sumikat, ngunit marami pang iba sa backstory ni Evans kaysa sa una mong naiisip.