Si Marie Osmond Ay Nagkaroon ng Plastikong Surgery?

Si Marie Osmond ay naging sangkap na hilaw sa negosyo sa entertainment mula noong siya ay napakabata. Lumaki siya bilang nag-iisang babae sa pamilya ng sikat na Osmond Family