Saan Lumaki si Martin Luther King Jr?

Ang isa sa pinakadakilang pinuno ng mga karapatang sibil sa modernong kasaysayan, si Martin Luther King Jr. ay isang tao na nais malaman ng maraming tao. At isa sa mga katanungan ng marami