Political Party ni Nancy Pelosi: Republican o Democrat?

Si Nancy Pelosi ay isang pangunahing pampulitika sa Estados Unidos, na nagsisilbing Tagapagsalita ng Kapulungan ng mga Kinatawan, ngunit anong partidong pampulitika ang ginagawa niya

Paano Kumita ang Nancy Pelosi? Net Worth Revealed

Si Nancy Pelosi ay isang sobrang mayamang pulitiko, unang nahalal sa Kongreso noong 1987, ngunit paano niya natipon ang kanyang kayamanan?

Saan Nakatira si Nancy Pelosi?

Ang mga kababaihan sa gobyerno ng US ay nahaharap sa maraming mga isyu sa araw-araw, ngunit may isa sa mga makapangyarihang pulitiko na tumayo para sa kanyang moral at siya