Si Neil Armstrong ba ay Sa Militar?

Marahil ay narinig mo ang tungkol kay Neil Armstrong bilang kumander ng Apollo 11 na naging unang lalaking tumapak sa buwan noong 1969. Bago maglakad sa buwan,