Ano ang Ginawa ng High School O.J. Simpson Pumunta sa?

Mas malaki kaysa sa karakter sa buhay na O.J. Pinangungunahan ni Simpson ang mga ulo ng balita noong dekada 90 dahil sa mga sumbong sa pagpatay na naiharap laban sa kanya. Ang mga pagsubok ay