Ano ang Huling Salita ni Oscar Wilde?

Si Oscar Wilde ay isang makatang Irlandes at manunulat ng drama na ang buhay, kamatayan at pamana ay pinag-aralan ng maraming taon ng mga istoryador at pampanitikang pampanitikan. Ang kanyang huling salita