Ang Paris Jackson ba ay Kaugnay kay Michael Jackson?

Nagbabahagi sila ng parehong apelyido, ngunit ang Paris Jackson ay nauugnay kay Michael Jackson sa anumang paraan?

Pinagtibay ba ang Paris Jackson?

Pinagtibay ang anak na babae ng Hari ng Pop?