Ano ang First Song ng Pentatonix?

Ang Pentatonix ay, nang walang anumang tulong, nagdala ng isang cappella na musika sa isang antas ng mga nakamit na hindi pa napapanood sa kasaysayan. Malawak ang kinuha nila