Nasa Militar ba si Randy Orton?

Ang third-henerasyon ng WWE na si Randy Orton, ay isa sa pinakamatagumpay na karibal sa kasaysayan ng WWE. Bilang pinakabatang World Heavyweight Champion sa WWE