Paano at Bakit Pinatay ni Robin Williams ang Kanyang Sarili?

Ang isa sa pinakamalungkot na araw sa huling kasaysayan ay dapat noong Agosto 11, 2014, sa araw na si Robin Williams, ang alamat ng komedya, ay natagpuang patay sa kanyang bahay sa edad na

Ano ang Huling Salita ni Robin Williams?

Nagpakamatay si Robin Williams matapos labanan ang sakit na katawan ni Lewy. Sinabi niya ang kanyang huling mga salita sa kanyang asawa noong gabing binuhay niya ang kanyang sariling buhay, matapos siyang pagbigyan ng a

Nagpakasal ba si Robin Williams?

Si Robin Williams ay isang minamahal na komedyante at artista at, sa marami, siya ay isang bayani at ang nagniningning na ilaw ng isang matapat na puso. At habang natitiyak na si Williams