Ano ang Huling Salita ni Rosa Parks?

Ang Rosa Parks ay isang icon ng mga karapatang sibil at aktibista na ang mga pagsisikap noong 1950s ay nakatulong sa paglunsad ng isang pangunahing kilusan sa Estados Unidos. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pakikipaglaban

Saan Lumaki ang Rosa Parks?

Sikat na tumanggi si Rosa Parks na ibigay ang kanyang upuan sa bus, upang mapaunlakan ang mga puting pasahero. Saan siya lumaki?

Bakit Tanyag ang Rosa Parks?

Ang Rosa Parks ay isang walang hanggang icon, tinaguriang 'ina ng kilusang karapatang sibil', ngunit bakit siya sikat?