Ang Ross Kemp ay Kaugnay kay Martin Kemp?

Ang parehong mga artista ay nagbabahagi ng parehong apelyido, at pareho ang naka-star sa Eastenders. Magkamag-anak ba sila?