Gumagawa ba si Sylvester Stallone ng Sariling Mga Stunt?

Si Sylvester Stallone ay nasa edad na ng pagreretiro, ngunit hindi ito pinigilan na makarating sa harap ng kamera. Gumagawa ba siya ng sarili niyang mga stunt?

Si Sylvester Stallone Ay Sa Militar?

Sylvester Stallone ang bituin bilang isang beterano ng Digmaang Vietnam sa First Blood at ang mga sumunod na Rambo. Si Stallone din ay ang tamang edad upang ma-draft sa