Paano Namatay ang Mga Asawa ni Thomas Edison?

Ang nag-imbento ng elektrisidad, si Thomas Edison, ay mayroong dalawang asawa sa buong buhay niya. Ang kanyang unang asawang si Mary Stilwell ay pumanaw at muling pinakasalan niya si Mina Miller na

Si Thomas Edison Homeschooled ba?

Si Thomas Edison-ang pinakadakilang imbentor ng Amerika-ang nagdisenyo at nag-imbento ng mga bagay na nagbago sa mundo sa paligid natin, kabilang ang recording ng tunog at mga larawan ng galaw