Sino Pinag-iwan ni Tony Curtis ang Kaniyang Pera?

Si Tony Curtis, ang sikat na artista, ay namatay noong 2010. Nag-anak siya ng anim na anak, ngunit kanino niya iniwan ang kanyang pera?