Ano ang Kapatiran Nasa Tucker Carlson?

Si Tucker Carlson ay isang tagapagtanghal ng telebisyon sa Amerika at at komentarista sa pulitika na naging host ng gabi-gabing pampulitika na pag-uusaphow na 'Tucker Carlson